służba celna

Praca na takim stanowisku z pewnością nie będzie odpowiednia dla wszystkich. Marzysz o pracy w mundurze? W naszym kraju masz szereg ofert do wyboru. Możesz aplikować między innymi do straży miejskiej, policji, straży marszałkowskiej czy nawet do służby celno-skarbowej. My dzisiaj zajmiemy się właśnie tą ostatnią kwestią. Jak wygląda praca w służbie celno-skarbowej? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-dostac-sie-do-sluzby-celno-skarbowej/ 

Jak wygląda praca w służbie celno-skarbowej?

Służba celno-skarbowa jest to formacja działająca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Jest też jednolitą i umundurowana grupą, tworzoną przez funkcjonariuszy. Dawniej do obowiązków pracownika służy celno-skarbowej nalało wypełnienie zadań z zakresu trzech niezależne pionów: administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa.

Obecnie do ich zadań należy: 

„rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez organy celno-skarbowe”.

Co należy do obowiązków pracownika służby celno-skarbowej? 

Obowiązki takiej osoby określa szczegółowo Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. Według niej: 

,,Funkcjonariusz jest obowiązany:

1) dochować obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania;

2) rzetelnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;

3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;

4) podnosić kwalifikacje zawodowe;

5) godnie zachowywać się w służbie oraz poza nią.”

Jak dostać się do służby celno-skarbowej?

Przede wszystkim musisz być polskim obywatelem, który może korzystać z pełni praw publicznych. Ponadto nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Co do wykształcenia, nie jest ono bardzo wygórowane. Nie jest Ci potrzebne ukończenie szkoły wyższej, musisz posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Co więcej powinieneś cieszyć się nieposzlakowaną opinią (w praktyce wyznacznikiem nieposzlakowanej opinii jest po prostu zaświadczenie o niekaralności). Twój stan zdrowia powinien być potwierdzony przez lekarza i zezwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Zobacz też: http://www.duzohumoru.pl/wyglada-praca-sluzbie-celno-skarbowej/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here