N czym polega montaż paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które pozwala korzystać z energii elektrycznej w sposób nieobciążający środowiska naturalnego. Aby instalacja spełniła oczekiwania użytkowników ważny jest właściwy montaż ogniw fotowoltaicznych.

Na czym polega działanie paneli fotowoltaicznych?

Zasadniczym aspektem, który przemawia za używaniem fotowoltaiki jest ekologia. Wykorzystywanie energii światła słonecznego należy do sposobów określanych mianem energii odnawialnej, zielonej lub czystej.W przypadku paneli fotowoltaicznych wykorzystuje się efekt fotowoltaiczny, który został zaobserwowany i opisany przez Aleksandra Edmunda Becquerela w roku 1839. Zjawisko polega na wykorzystaniu siły elektromotorycznej, która powstaje w ciałach stałych na skutek działania światła słonecznego. O ile powstanie owej siły jest proste, o tyle przełożenie jej na energię elektryczną i zmagazynowanie tej energii do łatwych nie należy. Stąd na powszechne wykorzystanie zjawiska w praktyce świat czekał niemal dwa wieki, choć pierwsze próby tworzenia elektrowni fotowoltaicznych podejmowano już w połowie dwudziestego wieku.Obecnie instalacje fotowoltaiczne funkcjonujące na ziemi wytwarzają energię elektryczną o łącznej mocy około 500 GW, co zaspokaja niemal 2,3% światowego zapotrzebowania. Prognozuje się, że przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju w roku 2050 światło słoneczne stanie się źródłem energii zaspokajającym 20 % potrzeb ludzkości.

Montaż paneli fotowoltaicznych – w jakich warunkach przebiega?

Decyzję o zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych należy poprzedzić oceną warunków środowiskowych i technicznych budynku. Na dużych działkach można montować instalacje naziemne. Tam, gdzie każdy metr powierzchni działki jest ważny lub w zwartej miejskiej zabudowie panele montuje się na dachach budynków. Najlepiej jeśli są to dach spadziste o nachyleniu 30 – 40 stopni. Jeśli kąt nachylenia połaci dachu jest mniejszy lub większy wówczas koryguje się go za pomocą stelażu, na którym ogniwa są montowane.Do montażu instalacji wykorzystuje się dachy zwrócone w kierunku południowym. Każdy inny kierunek świata również nie wyklucza możliwości instalowania fotowoltaiki, ale należy liczyć się wówczas z niższą wydajnością lub koniecznością korekty kąta nachylenia.W otoczeniu instalacji nie powinno być także obiektów, które rzucają cień, np. kominów, słupów, drzew, wyższych budynków.

Ile kosztuje montaż paneli fotowoltaicznych?

Montaż instalacji fotowoltaicznej to określenie, które rozumie się jako zakup instalacji, jej zamontowanie oraz konfigurację i konserwację. Koszty montażu rozumianego jako czynność zbudowania i uruchomienia instalacji wycenia się na około 20% wartości całego urządzenia. Największy udział w tej kwocie ma wartość ogniw – około 45-50% ceny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here