Co robić po wypadku w pracy?

0
317

Podczas wykonywania pracy zawodowej może dojść do wypadku, który może być lekki to znaczy niepowodujący niezdolności do pracy dłuższej niż 28 dni, ciężki w skutkach i może spowodować całkowitą lub częściową niezdolność do pracy w zawodzie i wypadek śmiertelny. Definicja wypadku przy pracy stanowi, że jest to zdarzenie powstałe z przyczyn zewnętrznych, które spowodowało uraz lub śmierć. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj: https://karolinafurtak.pl/wypadek-przy-pracy/.

Kiedy można mówić o wypadku w pracy?

Wypadek przy pracy może nastąpić:

  • W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, poleceń służbowych lub w związku z nimi.
  • W trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na potrzeby pracodawcy, nawet, jeśli takiego polecenia nie było
  • W drodze miedzy zakładem pracy a miejscem wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, w czasie, gdy pracownik cały czas pozostawał w dyspozycji pracodawcy.

Jakie obowiązki ma poszkodowany w wypadku?

Jeżeli stan zdrowia pracownika na to pozwala, powinien on natychmiast powiadomić pracodawcę o wypadku, jeżeli takiej możliwości nie ma, powinni to zrobić świadkowie. Zgłoszenie o wypadku należy sporządzić w formie pisemnej, poza poszkodowanym, taki dokument może napisać świadek zdarzenia lub przełożony.  Zgłoszenie powinno zawierać w swojej treści dane osoby zgłaszającej oraz dane poszkodowanego pracownika. Ponadto bardzo istotne są informacje dotyczące samego wypadku to znaczy: data, godzina i skutki zdarzenia. Niezbędne są dane świadków, określenie miejsca wypadku to znaczy czy zdarzył się w pracy, w drodze do pracy, w delegacji itp. Należy w zgłoszeniu zawrzeć opis całego wypadku.

W przypadku pracy na czarno poszkodowany pracownik ma prawo do uzyskania świadczeń, jednak, gdy pracodawca nie potwierdzi faktu zatrudnienia i nie sporządzi protokołu powypadkowego, sprawa się komplikuje i jest trudna do wygrania. Składając wniosek do ZUS trzeba mieć świadomość, że ten organ odmówi wypłaty świadczenia. Kolejny etap do złożenie odwołania do Sądu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostanie dokonana analiza zdarzenia i zapadnie decyzja.

Obowiązki pracodawcy po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku w pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc i zapoznać się z jego wyjaśnieniami. Ponadto do obowiązków pracodawcy należy zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Pracodawca po zgłoszeniu wypadku przy pracy, ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem okoliczności zdarzenia, jego przyczyn a także określenia związku wypadku z obowiązkami zawodowymi.

Jeżeli nastąpiło ustalenie powodów zaistnienia wypadku przy pracy, to po dwóch tygodniach od tego zdarzenia pracodawca ma obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego, gdy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę lub kartę wypadku w przypadku, gdy pracownik był zleceniobiorcą (dotyczy umów cywilnoprawnych). Poszkodowany ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do zapisów w takim dokumencie.

Powinny zostać również dołączone pozostałe dokumenty zawierające wyjaśnienia poszkodowanego pracownika, zeznania świadków wypadku, dokumenty z oględzin miejsca zdarzenia itp. Po zatwierdzeniu przez pracodawcę protokołu powypadkowego jest on dostarczany pracownikowi lub jego rodzinie. Jeżeli zdarzenie dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub gdy w wypadku brało udział więcej niż jedna osoba pracodawca musi zawiadomić inspektora pracy. Jeżeli podczas badania okoliczności wypadku, ustalono, że pracownikowi nie przysługują świadczenia z tytułu wypadku na przykład był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będzie to wymagało dokładnego uzasadnienia i przedstawienia dowodów na potwierdzenie takich zarzutów.

Bywa, że dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy bywa skomplikowane. W takich przypadkach pomóc może wyspecjalizowany radca prawny z regionu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here